Nabór na stanowisko bibliotekarki / bibliotekarza - zamknięty

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na stanowisko
bibliotekarki / bibliotekarza

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • nadzór nad całokształtem działanie biblioteki muzealnej
 • opracowywanie zbioru książek i czasopism
 • udostępnianie księgozbioru w czytelni
 • aktualizowanie księgozbioru
 • zarządzanie inwentarzem elektronicznym
 • monitorowanie warunków przechowywania księgozbioru, w tym starodruków
 • przygotowywanie księgozbioru zabytkowego do konserwacji
 • przygotowywanie księgozbioru do digitalizacji
 • sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki
 • prowadzenie kwerend naukowych

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie na pełny etat

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (wyższe lub podyplomowe)
 • doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza minimum 2 lata, w szczególności w bibliotece naukowej
 • znajomość języków informacyjno - wyszukiwawczych oraz norm bibliograficznych
 • znajomość metodyki oceny jakości źródeł informacji
 • umiejętność przygotowywania kwerend naukowych
 • biegła obsługa komputera i oprogramowania dla bibliotek

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
 • podpisane odręcznie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej)

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl do 21 sierpnia 2023 r. do godz. 9:00.

Treść oświadczenia:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisku bibliotekarza.

Podpis …………………………………………….

 

Informujemy:

 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego tj. przez okres dwóch miesięcy.
 • Zgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania można kierować na adres: kadry@muzeumwkaliszu.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo