Nabór na stanowisko edukatora w oddziale MOZK RA - zakończony

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
edukatora w oddziale MOZK
Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Organizacja i prowadzenie lekcji muzealnych.
 • Koordynacja kalendarza lekcji muzealnych i udzielanie informacji nauczycielom.
 • Oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po muzeum.
 • Inicjowanie i organizowanie wystaw czasowych oraz innych wydarzeń na terenie muzeum.
 • Współpraca przy opracowywaniu wydawnictw muzealnych.
 • Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw muzealnych i innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym.
 • Opieka nad żywym inwentarzem muzealnym.
 • Prowadzenie pokazów z zakresu archeologii eksperymentalnej.
 • Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora Muzeum lub kierownika oddziału.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku archeologia, historia, ochrona dóbr kultury.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
 • Doświadczenie w pracy w muzeum.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu popularyzacji ochrony zbiorów archeologicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 • Klauzula RODO podpisana odręcznie.

 

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację elektronicznie w terminie do dnia 14.07.2023 na adres: biuro@muzeumwkaliszu.pl. W tytule maila prosimy wpisać "Aplikacja edukator".

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz lub email: kadry@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo