Nabór na stanowisko opiekun ekspozycji - zakończony

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko opiekun ekspozycji

(praca na zastępstwo, zatrudnienie od 01.01.2023)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

  1. Utrzymywania czystości na terenie muzeum (prace porządkowe na terenie obiektu).
  2. Udostępnianie ekspozycji zwiedzającym.
  3. Nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów.
  4. Sprzedaż wydawnictw muzealnych i innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym.
  5. Udział w przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych oraz innych wydarzeń na terenie muzeum.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na zastępstwo w siedzibie głównej MOZK w Kaliszu, ul. Kościuszki 12.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane.
  • Posiadanie min. średniego wykształcenia.
  • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
  • Podpisana odręcznie klauzula o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście do muzeum (ul. Kościuszki 12, Kalisz) lub przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 16.12.2022 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo