Nabór na stanowisko opiekunki / opiekuna ekspozycji w RA - zamknięty

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
ogłasza nabór kandydatek i kandydatów na stanowisko
opiekunki / opiekuna ekspozycji w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu
praca na zastępstwo, zatrudnienie od 01.09.2023

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • utrzymywania czystości na terenie muzeum (prace porządkowe na terenie obiektu)
 • udostępnianie ekspozycji zwiedzającym
 • nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów
 • sprzedaż wydawnictw muzealnych i innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku muzealnym
 • udział w przygotowywaniu wydarzeń na terenie muzeum
 • pomoc w opiece nad żywym inwentarzem (owce, osiołek)

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie na pełny etat na zastępstwo w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny - podpisane
 • podpisana odręcznie oświadczenie RODO

Kandydaci powinni dostarczyć aplikację osobiście do muzeum (ul. Kościuszki 12, Kalisz) lub przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do 21 sierpnia 2023 r.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Treść oświadczenia

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisku bibliotekarza.

Podpis …………………………………………….

 

Informujemy:

 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego tj. przez okres dwóch miesięcy.
 • Zgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania można kierować na adres: kadry@muzeumwkaliszu.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo