Noc Muzeów 2018 i konkurs na najstarszy portret kaliszanina

19 maja kolejny raz już zaprosiliśmy kaliszan na Noc Muzeów. W budynku przy ul. Kościuszki dominowała tematyka fotograficzna związana z wystawą „Kaliszanie na dawnej fotografii”. Konserwator Bartosz Iwaszkiewicz opowiadał jak dbać o domowe zbiory fotografii, aby te cenne pamiątki przetrwały wiele pokoleń. W zaimprowizowanej w muzealnej bibliotece ciemni fotograficznej Zbigniew Kańczukowski demonstrował jak wywołuje się czarno-białe zdjęcia. Piotr Sadowski natomiast przeprowadził swoisty „lifting fotograficzny” pracowników muzeum – zmienił ich wizerunki w programie Photoshop. Można było także wykonać samodzielnie odbitkę w technice cyjanotypii – błękitne fotografie zachwyciły wszystkich. Zaproponowana najmłodszym zabawa w kolorowanie dawnych fotografii okazała się świetnym polem do popisu dla dziecięcej wyobraźni.
Nie zabrakło zgłoszeń do udziału w konkursie na najstarszy portret kaliszanina –  laureatkami konkursu zostały p. Urszula Smólska oraz Halina Marcinkowska. W najbliższym czasie skontaktujemy się z obiema Paniami.

W Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza można było zwiedzić wystawę „Kulisiewicz Rivera” oraz wziąć udział we wspólnym rysowaniu. Tej nocy można było również zwiedzić Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu podążając za światłem lampek oliwnych i lamp naftowych. W tajemniczej scenerii świec skryba pracowicie ujawniał tajemnice średniowiecznego pisma, w kuźni ognisko rozpalił kowal a w Białej Chacie wyświetlano dawne opowiastki na szklanych płytkach.

 

 

Program Nocy Muzeów 2018

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12

od godz. 19:00 do 23:30

 

19:00-20:00 Domowe archiwum fotograficzne – spotkanie z konserwatorem fotografii

20:00-21:00 W czerni i bieli – wywoływanie zdjęć w ciemni fotograficznej

21:00-22:00 Jak z okładki, czyli jak Photoshop koryguje nasze życie

22:00-23:00 Warsztaty cyjanotypii

 

Oprowadzanie po wystawie „Kaliszanie na dawnej fotografii” o godz. 20:00 i 21:00.

Dla najmłodszych warsztaty kolorowania dawnych fotografii.

Wydarzenie specjalne - konkurs na najstarszy portret kaliszanina.

 

Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4

od godz. 19:00 do 23:30

Zwiedzanie wystawy „Kulisiewicz i Rivera”.

 

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. Bolesława Pobożnego 87-105

od godz. 19:00 do 23:30

Prezentacja różnych sposobów oświetlenia: od lampek oliwnych do lamp naftowych.

 

Oddział Literacki - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49

od godz. 19:00 do 22:00

Zioła, napary i mikstury Żarneckiej – degustacja w kuchni dworskiej.

 

 

KONKURS NAJSTARSZY PORTRET KALISZANINA


Regulamin konkursu na najstarszy portret kaliszanina

 

I. Przepisy ogólne

1. Organizatorem Konkursu na najstarsze zdjęcie kaliszanina jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej.

2. Celem konkursu jest odnalezienie najstarszych portretów pochodzących z kaliskich zakładów fotograficznych.

3. W konkursie może brać udział każdy.

4. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie i przekazanie prawa autorskiego na organizatorów (pozwolenie na publikacje zdjęć i przetwarzanie danych osobowych).

II. Przepisy dotyczące zdjęć

1. Fotografie dotyczyć muszą mieszkańców Kalisza i muszą być wykonane w kaliskim zakładzie fotograficznym.

2. Przyniesione fotografie muszą być opisane tj. zawierać ogólne informacje np. nazwiska osób znajdujących się na zdjęciu i orientacyjną datę wykonania.

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia w celu promocji działalności MOZK np. w informacji prasowej.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.

III. Terminy

1. Termin przynoszenia zdjęć – 19 maja 2018 r. w godz. od 19:30 do 23:30.

2. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która przyniesie najstarszy portret wykonany w kaliskim zakładzie fotograficznym.

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 maja 2018 r.

4. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną – aparat fotograficzny oraz dwie nagrody specjalne – wydawnictwa MOZK.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów telefonicznie.

6. Wręczenie nagród nastąpi 25 maja 2018 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo