Oferta dla firm

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej to instytucja kultury z wieloletnią historią, posiadająca głęboko zakorzenione tradycje ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa. Zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności i przyczynienia się do rozwoju naszej instytucji.

W ramach podjętej współpracy poza prestiżem wynikającym ze związania wizerunku Państwa firmy z jedną z największych placówek kulturalnych Kalisza proponujemy następujące formy promocji:

  • tytuł Partnera Muzeum lub wybranego jego oddziału
  • prezentację logotypów Państwa firmy na stronie internetowej muzeum oraz jego profilu w serwisie społecznościowym Facebook
  • umieszczenie tabliczki Partnera Muzeum w widocznym miejscu w muzeum
  • umieszczenie logotypu Partnera na materiałach drukowanych towarzyszących wybranym wystawom czasowym realizowanym przez MOZK
  • udostępnienie przestrzeni muzeum lub jednego z oddziałów na spotkania biznesowe, konferencje organizowane przez Partnera, bądź też spotkania integracyjne firmy
  • organizację lekcji muzealnych dla dzieci pracowników Partnera
  • prowadzenie lekcji muzealnych w siedzibie firmy
  • przekazanie rocznych kart wstępu do muzeum i jego oddziałów

Kontakt:
Monika Klejszmidt-Stachyra
specjalista ds. marketingu i promocji
tel.: 669 996 520

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo