Organizacja wystaw i wydarzeń

Jeśli mają Państwo pomysł na wystawę lub wydarzenie (kulturalne, naukowe, biznesowe), które chcecie zorganizować dla szerokiego lub wąskiego grona uczestników, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oferuje miejsce oraz pomoc przy jego organizacji.

Dysponujemy zapleczem technicznym pozwalającym na realizacje rożnych pomysłów. Staramy się uzyskać jak najlepszy efekt w stosunku do oczekiwań, a także środków finansowych jakimi Państwo dysponujecie. Serdecznie zachęcamy do współpracy w kreowaniu lokalnej rzeczywistości kulturowej.

Kontakt:
Monika Klejszmidt-Stachyra
specjalista ds. organizacji wystaw i wydarzeń
tel.: 669 996 520
e-mail: stachyra@muzeumwkaliszu.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo