Poetyckie spotkania na trawie

W każdą niedzielę czerwca o godz. 15:00 w malowniczej scenerii russowskiego parku odbędą się „Poetyckie spotkania na trawie”, czyli plenerowe czytanie poezji. Ideą spotkań jest zarówno przypomnienie życia i twórczości poetów związanych z ziemią kaliską, jak i wspólna lektura ich dzieł.

3 czerwca, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprosiło na spotkanie pt. „Zmiennego bytu falo ty ruchliwa, czyli Adam Asnyk w 180 rocznicę urodzin”. Kolejne niedzielne spotkania poświęcone będą Marii Konopnickiej, Wandzie Karczewskiej oraz Natalii i Konstantynowi Gałczyńskim.

Organizatorem niedzielnych spotkań z poezją jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przy współpracy Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.

Kalendarz spotkań:

  • 3 czerwca – Zmiennego bytu falo ty ruchliwa. Adam Asnyk w 180 rocznicę urodzin 
  • 10 czerwca – Na co się przyda cała mądrość świata, czyli z Marią Konopnicką rozmowy o życiu 
  • 17 czerwca – Spacer w alei parkowej z Wandą Karczewską 
  • 24 czerwca – Z Natalią i Konstantym w zaczarowanej dorożce

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo