Stare miasto pod ziemią

Od piątku, 8 września, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza na zwiedzanie wystawy pt. „Stare miasto pod ziemią” będącej pokłosiem badań archeologicznych prowadzonych na Rynku Głównym w Kaliszu w 2016 i 2017 r. Wystawa czynna będzie do 28 października.

Badania były pierwszymi umożliwiającymi na szerszą skalę prześledzenie stratygrafii nawarstwień osadniczych i dokonania rekonstrukcji przemian zabudowy istniejącej na rynku od czasów lokacji miasta po czasy współczesne.

Prace wykopaliskowe, prowadzone przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej na zlecenie Miasta Kalisza, odbyły się w dwóch etapach - od listopada do grudnia 2016 r. oraz od marca do maja 2017 r. Wytyczono i wyeksplorowano dwa wykopy archeologiczne o łącznej  powierzchni około 3 arów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych ustalono, że w czasach lokacji miasta poziom użytkowy rynku znajdował się ponad 4 m poniżej poziomu obecnego. Badania potwierdziły występowanie co najmniej trzech poziomów kamiennych bruków. Najstarszy, średniowieczny, odkryto w części północno-wschodniej rynku, na poziomie 4 m od powierzchni współczesnej nawierzchni. Natomiast, późniejsze relikty bruków znaleziono w obu objętych pracami wykopach, na różnych poziomach osadniczych od XVII do początku XX wieku.

Znaczna część odkryć związana była z funkcjonowaniem w granicach rynku instalacji  doprowadzających wodę i służących do odbioru ścieków. W wykopie położonym po północno-wschodniej stronie rynku odsłonięto relikty drewnianego, nowożytnego wodociągu z wydrążonych pni drewnianych, natomiast w wykopie od strony południowej rynku, wodociągu wykonanego z dębowego koryta nakrytego belką i uszczelnionego na łączeniu gliną. Z odprowadzeniem nieczystości i wody z powierzchni rynku można także wiązać drewniane konstrukcje o przebiegu liniowym ze wschodu na zachód, odsłonięte w wykopie na południe od ratusza.

Wielką niespodzianką stało się odkrycie kamienno-ceglanego zbiornika w części południowej rynku, prawdopodobnie z XVIII wieku, którego obecność nie została odnotowana zarówno na najstarszym planie miasta Politalskiego, jak i na późniejszym planie sporządzonym przez Ottomara Wolle w 1878 roku. Zbiornik mógł służyć do gromadzenia wody np. do celów przeciwpożarowych.

Badania dostarczyły również obszerny zespół różnorodnych zabytków ruchomych w skład, których wchodzą zarówno zabytki o charakterze masowym (ceramika naczyniowa), jak zabytki wydzielone (m.in. monety, ozdoby, elementy stroju i uzbrojenia).

 

Otwarcie wystawy „Stare miasto pod ziemią” odbyło się 8 września o godz. 16:00 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej (ul. Kościuszki 12).

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo