Staż w MOZK - Zawodzie - zakończony

Informacja o możliwości podjęcia stażu w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu informuje o możliwości podjęcia stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w oddziale MOZK Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu na stanowisku pracownika gospodarczego.

Na staż w ramach ww. programu Urząd może skierować osobę bezrobotną w wieku po 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy spełniającą przynajmniej jeden z wymienionych warunków uczestnictwa w programie, tj.:

1. bezrobotny długotrwale, tzn. pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat;

2. bezrobotny powyżej 50 roku życia;

3. bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;

4. bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej;

5. bezrobotny niepełnosprawny.

Osoby zainteresowane podjęciem stażu proszone są o kontakt ze swoim opiekunek w PUP.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo