Struktura

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
centrala tel. (62) 501 34 84

Dyrektor

Marcin Magdziński / magdzinski@muzeumwkaliszu.pl

Sekretariat

Sylwia Kasprzak / sekretarka 
tel. (62) 501 34 84 / biuro@muzeumwkaliszu.pl

Samodzielne stanowiska

 • Monika Klejszmidt-Stachyra / specjalista ds. promocji i organizacji wystaw i wydarzeń / stachyra@muzeumwkaliszu.pl
 • Agnieszka Dycha / specjalista ds. digitalizacji, graphic designer / dycha@muzeumwkaliszu.pl
 • Zbigniew Kańczukowski/ fotograf, specjalista ds. digitalizacji / kanczukowski@muzeumwkaliszu.pl

Dział Archeologiczny         

Mateusz Romański / kurator zbiorów / romanski@muzeumwkaliszu.pl                             

Dział Sztuki
dr Ewa Andrzejewska / kurator zbiorów / andrzejewska@muzeumwkaliszu.pl

Sylwia Szydłowska / kuratorka zbiorów Tadeusza Kulisiewicza / szydlowska@muzeumwkaliszu.pl

Dział Historyczny
dr Dominika Płócienniczak / kurator zbiorów / plocienniczak@muzeumwkaliszu.pl

Dział Etnograficzny
Wojciech Zjawiony / kurator zbiorów / zjawiony@muzeumwkaliszu.pl

Dział Głównego Inwentaryzatora
Piotr Graliński / główny inwentaryzator / gralinski@muzeumwkaliszu.pl 

Dział Naukowo-Oświatowy

 • Kalina Grabińska / kierownik działu / tel. 669 996 644 / grabinska@muzeumwkaliszu.pl
 • Ilona Wieczorek / edukator / wieczorek@muzeumwkaliszu.pl
 • Oliwia Tomczak / edukator / tomczak@muzeumwkaliszu.pl

Biblioteka muzealna

Aleksandra Przygodzka / biblioteka@muzeumwkaliszu.pl 

Dział Księgowości

 • Agnieszka Buczkowska / główna księgowa / ksiegowosc@muzeumwkaliszu.pl
 • Beata Pogorzelec / specjalista ds. księgowo-płacowych / pogorzelec@muzeumwkaliszu.pl
 • Joanna Hofman / specjalista ds. księgowości i kadr / kadry@muzeumwkaliszu.pl

Dział Gospodarczy

 • Beata Tokarek / kierownik działu / tel. 669 996 527 / tokarek@muzeumwkaliszu.pl
 • Krystyna Świerczyńska / opiekun ekspozycji 
 • Marlena Nowakowska / opiekun ekspozycji 
 • Halina Żurawska / opiekun ekspozycji 
 • Agnieszka Kula /opiekun ekspozycji 
 • Żaneta Nowak / opiekun ekspozycji 
 • Robert Jóźwiakowski / montażysta wystaw 
 • Bartłomiej Zieliński / pracownik obsługi technicznej / gospodarczy 

Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu

 • Joanna Walczak / kierownik oddziału / tel. 691 996 528 / walczak@muzeumwkaliszu.pl
 • Magdalena Greberska / p.o. kierownika / greberska@muzeumwkaliszu.pl
 • Michał Antoniak / edukator / 
 • Bogna Marciniak / edukator / marciniak@muzeumwkaliszu.pl
 • Adam Górniak / pracownik gospodarczy / gorniak@muzeumwkaliszu.pl
 • Monika Siwek / opiekun ekspozycji 

Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

 • Renata Ziętek / kierownik oddziału / tel. 669 996 518 / zietek@muzeumwkaliszu.pl
 • Michał Miklas / edukator/ miklas@muzeumwkaliszu.pl
 • Urszula Grala / opiekun ekspozycji 
 • Monika Pośpiech / opiekun zieleni 
 • Arkadiusz Kupczyk / pracownik gospodarczy 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
tel.: (62) 757 16 08
Dział Imię i nazwisko Telefon komórkowy Numer wewnętrzny E-mail
Dział Archeologiczny Leszek Ziąbka, kustosz 669 996 519 16 ziabka@muzeumwkaliszu.pl
Dział Sztuki dr Ewa Andrzejewska, kustosz   17 andrzejewska@muzeumwkaliszu.pl
Dział Historyczny Jerzy Splitt, kierownik działu, kustosz   18 splitt@muzeumwkaliszu.pl
Dział Historyczny Anna Roth, kustosz   18 roth@muzeumwkaliszu.pl
Dział Etnograficzny Wojciech Zjawiony, adiunkt 669 996 655 25 zjawiony@muzeumwkaliszu.pl
Dział Głównego Inwentaryzatora Piotr Graliński, kustosz   17 gralinski@muzeumwkaliszu.pl
Dział Naukowo-Oświatowy Aleksandra Jaszczur, kustosz 669 996 644 21 jaszczur@muzeumwkaliszu.pl
Biblioteka Renata Ziętek   10 zietek@muzeumwkaliszu.pl
Pracownia plastyczna Jarosław Romaniuk, plastyk   24 romaniuk@muzeumwkaliszu.pl
Sekretariat Michał Miklas     biuro@muzeumwkaliszu.pl
  Joanna Walczak, specjalista ds. marketingu i promocji 669 996 525   walczak@muzeumwkaliszu.pl
  Beata Tokarek, specjalista ds. inwestycji 669 996 527   tokarek@muzeumwkaliszu.pl
Dział Księgowości Józefa Mielczarek, główny księgowy 669 996 524  12 ksiegowosc@muzeumwkaliszu.pl
  Krystyna Folland, specjalista ds. księgowości    12  
  Agnieszka Buczkowska, specjalista ds. księgowości    12  
Kadry Jolanta Kapkowska, specjalista ds. kadr    12 kadry@muzeumwkaliszu.pl
Dział Gospodarczy Teresa Weber, kierownik działu    12 weber@muzeumwkaliszu.pl
  Krystyna Świerczyńska, opiekun ekspozycji      
  Barbara Prętczyńska, opiekun ekspozycji      
  Halina Żurawska, opiekun ekspozycji      
  Waldemar Rymarczyk, kierowca      
  Jerzy Błaszczyk, rzemieślnik      
Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza w Kaliszu
tel.: (62) 757 29 99
Dział Imię i nazwisko Telefon komórkowy Numer wewnętrzny E-mail
  Hanna Jaworowicz, kierownik oddziału, kustosz 669 996 522   jaworowicz@muzeumwkaliszu.pl
  Kalina Grabińska, kustosz     grabinska@muzeumwkaliszu.pl
Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu
tel.: (62) 741 30 05
Dział Imię i nazwisko Telefon komórkowy Numer wewnętrzny E-mail
  Marcin Magdziński, kierownik oddziału, adiunkt 691 996 528   magdzinski@muzeumwkaliszu.pl
  Magdalena Greberska, edukator     greberska@muzeumwkaliszu.pl
  Michał Antoniak, edukator     antoniak@muzeumwkaliszu.pl
Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie
tel.: (62) 769 12 65
Dział Imię i nazwisko Telefon komórkowy Numer wewnętrzny E-mail
  Grażyna Przybylska, kierownik oddziału, kustosz 669 996 519   przybylska@muzeumwkaliszu.pl
  Magdalena Szymańska-Spodymek, adiunkt     szymanska@muzeumwkaliszu.pl
  Urszula Grala, opiekun ekspozycji      
Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie
tel.: (62) 733 87 92
Dział Imię i nazwisko Telefon komórkowy Numer wewnętrzny E-mail
  Agnieszka Gibasiewicz, kierownik, kustosz 669 996 521   gibasiewicz@muzeumwkaliszu.pl
  Katarzyna Pluta, adiunkt     pluta@muzeumwkaliszu.pl
  Jolanta Wojcieszak, opiekun ekspozycji      
  Waldemar Połczyński, pracownik gospodarczy      

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo