Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie

Jaką partnerką była Maria Dąbrowska? Jakie informacje o swoim życiu intymnym przekazała w powieściach, "Dziennikach", listach? Dworek Marii Dąbrowksiej w Russowie zaprasza na wystawę pt. "Trudne związki" - unikatową opowieść o przekraczaniu tabu.

Życie intymne Marii Dąbrowskiej pisarki budzi dziś żywe zainteresowanie i stanowi jeden z kluczy do interpretacji jej twórczości. Do tematu tego nawiązuje wystawa pt. „Trudne związki” poświęcona Marii Dąbrowskiej oraz jej wieloletnim partnerom: Marianowi Darowskiemu, Stanisławowi Stempowskiemu oraz Annie Kowalskiej.

Dąbrowska wciąż może przemówić, dla niektórych wartościowym, a dla innych kontrowersyjnym, a nawet bulwersującym głosem – mówi kurator wystawy Michał Miklas – W życiu i twórczości pisarki ważna była swoista quasi-erotyczna wieź ze światem, która afirmowała miłość jako siłę twórczą.

Trwający ponad dwadzieścia lat burzliwy, ale jednocześnie silny i trwały, związek z pisarką Anną Kowalską do dziś budzi emocje wśród czytelników autorki "Nocy i dni". Bogata spuścizna Dąbrowskiej obejmująca oprócz utworów literackich również "Dzienniki" oraz obszerną korespondencję, tworzy bezprecedensową opowieść o życiu nietuzinkowej postaci. Ta niepozorna pisarka niejednokrotnie przekraczała granicę tabu. Postawy życiowe Dąbrowskiej nie poddają się jednak łatwej kategoryzacji. Z jednej strony kruszeje powierzchowny wizerunek pisarki uwieczniającej nostalgiczny obraz dawnego świata i wychwalającej swojskość peryferyjnej egzystencji, a z drugiej, nie ulega wątpliwości jej przywiązanie do wielu tradycyjnych form życia społecznego - dodaje Miklas.

Wystawa "Trudne związki" została przygotowana ze zbiorów własnych kaliskiego muzeum oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Autorką oprawy graficznej jest Agnieszka Lisek. Ekspozycję w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie Oddziale MOZK można oglądać do października.

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 1 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 1 - Muzeum w Kaliszu

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 2 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 2 - Muzeum w Kaliszu

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 3 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 3 - Muzeum w Kaliszu

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 4 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 4 - Muzeum w Kaliszu

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 5 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 5 - Muzeum w Kaliszu

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 6 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 6 - Muzeum w Kaliszu

 • Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 7 - Muzeum w Kaliszu

  Trudne związki Marii Dąbrowskiej na wystawie w Russowie - fot. 7 - Muzeum w Kaliszu

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo