Unieważnienie zapytania ofertowego dostawa sprzętu dla DMD i RA - "Kompleksowa konserwacja i modernizacja"

Kalisz, 18.10.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego z dnia 15.10.2021 r. na dostawę sprzętu ogrodniczego do Dworku Marii Dąbrowskiej i Rezerwatu Archeologicznego dla zadania pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem VI: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Dyrektor MOZK

Sylwia Kucharska

 

Data publikacji na stronie głównej: 2021-10-18

Aktualizacja: 2021-10-25, godz. 12:30

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo