Centrum Rysunku i Grafiki
im. Tadeusza Kulisiewicza - logo

Artykuły - nagłówek - CRiG

Up-Teka Sztuki

28 maja - 30 czerwca 2016

Kuratorzy: Joanna Dudek, Hanna Jaworowicz

Prezentacja twórczości plastycznej Joanny Dudek, pracownika dydaktycznego Zakładu Malarstwa i Teorii Sztuki UAM w Kaliszu. Obok prac plastycznych pokazano instalacje, wykonane z opakowań po lekarstwach, stąd tytuł Up-Teka.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo