Urodziny Kulisiewicza w CRiG

118 lat temu, dnia 13 listopada urodził się Tadeusz Kulisiewicz – kaliszanin, znakomity rysownik i grafik. Z tej okazji w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza zaprosiło na wspólne świętowanie.

Z okazji urodzin Tadeusza Kulisiewicza Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przygotowuje specjalną wystawę dotyczącą kaliskich lat patrona okraszoną wykładem ilustrowanym unikatowymi fotografiami i materiałami archiwalnymi. Goście zgromadzeni przy jubileuszowym stole zostaną poczęstowani czekoladowym tortem oraz szczególną kawą pijaną w środowisku Barbary i Tadeusza Kulisiewiczów. Inspiracją do programu wieczoru stały się zapiski artysty oraz różnego rodzaju dokumenty życia społecznego (kartki pocztowe, listy, notatki odręczne, dokumenty urzędowe, fotografie) ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Obraz spędzonych w Kaliszu młodzieńczych lat Kulisiewicza uzupełnią wspomnienia kaliszan oraz juwenalia, czyli najwcześniejsze prace artysty

Muzeum pragnie pokazać możliwie najszerszy przekrój prac Tadeusza Kulisiewicza, dlatego zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Kalisza – jeśli u kogoś w domu zachowały się jeszcze szkolne rysunki Tadeusza Kulisiewicza, bądź też inne pamiątki z nim związane, muzeum chętnie pokaże je na wystawie. Osoby, które chciałyby pomóc w uzupełnieniu wystawy proszone są o kontakt z kierownikiem CRiG Hanną Jaworowicz pod numerem telefonu 669-996-522.

Tadeusz Kulisiewicz urodził się w Kaliszu 13 listopada 1899 r. jako syn Marii z Popielińskich i Walentego, znanego w mieście kowala. Od najwcześniejszych lat zdradzał talent rysunkowy, który w  1922 r. zaowocował teką litografii pt. „Stary Kalisz”, wykorzystanych później jako ilustracje do pierwszego nowoczesnego przewodnika po Kaliszu. W tym samym roku Kulisiewicz otrzymał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki i rozpoczął dalszą naukę w poznańskiej Szkole Sztuk Dekoracyjnych. Jego kariera rozbłysła w Warszawie, gdzie studiował pod kierunkiem Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich (rysunek) oraz Władysława Skoczylasa (drzeworyt). Został członkiem elitarnego Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików „Ryt”, ale bardzo szybko poszedł własną drogą, wypracowując oryginalny styl. Jego mistrzowskie drzeworyty (teka „Szlembark”, cykle „Bacówka”, „Metody”, „Wieś w Gorcach”) były nagradzane i pokazywane na całym świecie. Po wojnie został profesorem warszawskiej ASP. Promowany przez nową władzę nadal wystawiał na całym świecie, zdobywając liczne nagrody, medale i zaszczyty, m.in. członka honorowego Akademii Sztuk Pięknych we Florencji (1965). Zmarł 18 sierpnia 1988 r. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Urodziny Tadeusza Kulisiewicza odbyły się 13 listopada 2017 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza  przy ul. Kolegialnej 4. Wówczas wygłoszony został także wykład dotyczący kaliskich lat artysty.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo