W blasku dawnych klejnotów ...

Tylu naukowych sław z zakresu tematyki złotniczej kaliskie muzeum nie miało jeszcze okazji gościć. Okazja ku temu nadarzyła się 1 grudnia, w dniu św. Eligiusza, patrona złotników, kiedy to w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej odbyła się sesja popularno-naukowa pt. „W blasku dawnych klejnotów i sreber stołowych”.

Konferencja była wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa”, która cieszy się sporym zainteresowaniem odwiedzających. Rozpocznie się o godz. 10:00.

Ciekawie było wystąpienia mgr. Ryszarda Bobrowa, którego muzeum gościło już podczas otwarcia wystawy. Warszawski historyk sztuki wygłosi referat pt. „Kaliska „kultura stołu”. Asortyment i przeznaczenie sreber stołowych wytwarzanych w Kaliszu w XIX w.”. Ten wybitny znawca złotnictwa, zwłaszcza XIX wieku (w tym kaliskiego) to także ceniony konsultant naukowy, wieloletni Kurator Zbiorów Sztuki Zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz autor licznych katalogów zbiorów rzemiosła artystycznego i naukowych opracowań, m. in. dotyczących kaliskiego złotnictwa w XIX wieku. Wśród wykładowców nie zabrako też kaliskiego akcentu – wystąpienia ks. dr. Jarosława Powąski, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej i wykładowcy w kaliskim Wyższym Seminarium Duchownym, który jest cenionym specjalistą w zakresie liturgii trydenckiej, teologii pastoralnej i duszpasterstwa rodzin, a take dr Ewz Andryejewskiej, kustosza działu historii sztuki i jednocześnie kuratora wystawy.

Wystawę „Siedem wieków kaliskiego złotnictwa” otwarto 5 października. Było to tematycznie pierwsze takie wydarzenie w bogatej historii Kalisza. Wystawa czynna będzie do 16 grudnia. Niewielu mieszkańców miasta wie, że najstarsza wzmianka o złotniku działającym w Kaliszu pochodzi już z 1423 roku. Z przekazów historycznych wynika, że kaliscy złotnicy po raz pierwszy zawiązali cech jeszcze przed 1548 rokiem, a uzyskali ten przywilej od króla Zygmunta I Starego. Wystawa ma przypomnieć zwiedzającym o tym istotnym fakcie i ukazać wszelkie aspekty dawnego złotnictwa kaliskiego. Ramowa koncepcja przewidywała prezentację eksponatów uporządkowanych w kilka działów tematycznych. Jednym z nich jest aranżacja wnętrza dawnej pracowni złotniczej z tradycyjnym, przez wieki utrzymującym się wyposażeniem, która z pewnością będzie wizualną atrakcją. Udział w sesji był bezpłatny.

 

PROGRAM:

W BLASKU DAWNYCH KLEJNOTÓW I SREBER STOŁOWYCH


1 grudnia (czwartek) 2016 roku

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, 
Kalisz, ul. Kościuszki 12, sala multimedialna (parter)

 

Program sesji:

godz. 10:00

Sylwia Kucharska – Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Słowo wstępne

ks. dr Jarosław Powąska – Kuria Diecezjalna w Kaliszu
Św. Eligiusz, biskup Noyon i Tournai, patron złotników 

dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Malowane klejnoty. Biżuteria Polek w końcu XVI i w XVII wieku w świetle ikonografii portretowej 

godz. 11:00
Przerwa na kawę

godz. 11:30
dr hab. Ewa Letkiewicz, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
O funkcjach, wzorach i znaczeniu pierścieni w dziewiętnastym wieku 

Małgorzata Szuman-Gorczyca – Muzeum Okręgowe w Koninie
Włosy – najserdeczniejsza pamiątka czy kontrowersyjny relikt 

Michał Błaszczyński – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu
Ozdoby staropolskiego stroju męskiego

godz. 13:00
Przerwa na kawę.

godz. 13:30
Ryszard Bobrow – Muzeum Narodowe w Warszawie
Kaliska „kultura stołu”. Asortyment i przeznaczenie sreber stołowych wytwarzanych w Kaliszu w XIX w. 

dr Ewa Andrzejewska – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
W skarbczyku kaliskiej mieszczki... Klejnoty i srebra stołowe mieszkańców Kalisza w świetle archiwaliów z XVI–XVIII w. 


godz. 14:30
zakończenie obrad

Przed rozpoczęciem sesji i po zakończeniu zapraszamy do zwiedzania wystawy Siedem wieków kaliskiego złotnictwa.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo