Wybór oferty - koszulki z haftem

Kalisz, 24 maja 2016

Informacja dotycząca wyboru oferty

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie koszulek typu polo zdobionych haftem z dnia 13.05.2016 r. informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Akart s.c. z Krakowa.


Sylwia Kucharska 

---------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 13.05.2016 r.  

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie koszulek typu polo zdobionych haftem.  

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego  

Przedmiotem zapytania jest wykonanie koszulek typu polo w ilości 50 sztuk (damskie i męskie, różne rozmiary – wykaz w zał. 1) w kolorze białym z haftem przedstawiającym logo muzeum (wzór w zał. 1) oraz dostarczenie ich do siedziby muzeum w Kaliszu. Haft umiejscowiony na przodzie koszulki, wymiary ok. 3 x 4 cm. Charakterystyka koszulki: polo damskie i męskie, kolor biały, krótki rękaw, bawełna 100%, splot pique, szwy boczne, zapinana na dwa guziki, gramatura: 200g/m2. Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy.  

II. Informacje ogólne

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

III. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (wzór w zał. 2)  

IV. Kryteria oceny oferty Cena – 100%  

V. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę  należy złożyć do 20.05.2016 r. do godz. 12:00.
Ofertę można składać mailem na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl.
Ewentualne zapytania proszę kierować na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl. 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo