Wystawa, publikacja i tort na 120 urodziny Tadeusza Kulisiewicza

13 listopada o godz. 17:00 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zaprosiło do Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza przy ul. Kolegialnej 4 (wejście od ul. Łaziennej) na obchody 120 urodzin kaliskiego grafika Tadeusza Kulisiewicza.

Tego dnia otwarta została wystawa pt. „Mistrz i uczniowie. Tadeusz Kulisiewicz i tradycje warszawskiej grafiki warsztatowej”. Jest to okazja do zapoznania się z graficzną sztuką okresu międzywojennego. Po raz pierwszy w Kaliszu zostaną pokazane prace z kręgu twórców Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Wystawa przedstawia drogę artystycznego rozwoju Tadeusza Kulisiewicza od pierwszych prób rysunkowo-malarskich w kaliskim Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki (obecnie II Liceum Ogólnokształcące) poprzez naukę w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu i studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (1923-1926). Centrum ekspozycji budują grafiki twórców z pracowni prof. Władysława Skoczylasa, zrzeszonych w przedwojennym Stowarzyszeniu Polskich Artystów Grafików Ryt, do którego należał Kulisiewicz. W tym kręgu sztuka kaliszanina dojrzewała, bardzo szybko osiągając poziom mistrzowski. Jego prace pokazywane na szerokim tle jednoznacznie odkrywają walor oryginalności. Trzeba jednak podkreślić, że wszyscy twórcy prezentowani w Kaliszu m.in. Edmund Bartłomiejczyk, Stanisław Ostoja Chrostowski, Tadeusz Cieślewski syn, Janina Konarska, Wiktoria Goryńska, Bogna Krasnodębska-Gardowska, należą do czołówki grafików okresu międzywojennego. To ich wspólna praca wykonana pod kierunkiem prof. Władysława Skoczylasa oraz indywidualne osiągnięcia zbudowały markę polskiej ksylografii w Europie.

Na wystawie prezentowane są prace ze zbiorów własnych MOZK oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Kaliska placówka mogła także liczyć na życzliwość kaliszan, którzy otworzyli swoje prywatne kolekcje. Ekspozycja czynna będzie do 31 stycznia 2020 r.

Zaprezentowany został również katalog prac Tadeusza Kulisiewicza opracowany specjalnie z myślą o jubileuszu 120 urodzin artysty. Obszerna publikacja pt. „Tadeusz Kulisiewicz. 120 na 120” zawiera sto dwadzieścia specjalnie wyselekcjonowanych prac artysty pochodzących z rożnych okresów działalności artystycznej Kulisiewicza (wszystkie ze zbiorów MOZK) i stanowi swoiste podsumowanie jego drogi artystycznej. Wydanie albumu sfinansowane zostało przez Miasto Kalisz w ramach obchodów Roku Kulisiewicza. Publikację można otrzymać nieodpłatnie.

Dodatkową atrakcją artystycznego popołudnia był specjalnie na tę okazję przygotowany tort. Na uroczyste urodziny Kulisiewicza przybyło około 100 osób.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo