Zakończenie projektu "EtnoAkcja Dokumentacja!"

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa poprzez dokumentowanie zabytków kultury tradycyjnej ziemi kaliskiej przez samych mieszkańców.

Uczestnikami zadania byli wolontariusze, którzy wzięli udział w warsztatach, na których uczyli się jak dokumentować zabytki kultury ludowej. Wolontariusze samodzielnie szukali zabytków kultury tradycyjnej będących w posiadaniu mieszkańców w swoich wsiach a następnie je opisywali o fotografowali.  Wyniki ich poszukiwań zamieściliśmy na stronie internetowej projektu w formie katalogu zabytków pod adresem www.akcjadokumentacja.pl.

Jeśli chcielibyście dodać do strony swoje rodzinne skarby prosimy o kontakt przez FB. Przedmioty nie są oznaczane nazwiskami właścicieli.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. EtnoPolska. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo