Zapytanie ofertowe - druk kalendarza

Zamawiający: 
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz 
tel. 062-757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl
www.muzeumwkaliszu.pl    

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 sierpnia 2018 r.  

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zwraca się z zapytaniem ofertowym na druk kalendarza.  

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zapytania jest druk i konfekcjonowanie kalendarza składającego się z 13 plansz (strona tytułowa i 12 miesięcy) w formacie 420 x 297 mm (A3), oprawa spiralna na dłuższej krawędzi (poziom) z zawieszką – druk jednostronny kolor na papierze min. 250 g kreda błysk w ilości 100 szt. Projekt przygotowany do druku zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Każdy kalendarz powinien być osobno konfekcjonowany w opakowaniu kartonowym zabezpieczającym kalendarz przed uszkodzeniem. Kalendarze zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 10 września 2018 r.  

II. Opis sposobu przygotowania oferty Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (wzór w zał. 1.)  

III. Kryteria oceny oferty Cena – 100%  

IV. Termin i miejsce składania ofert Ofertę  należy złożyć do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00. Ofertę można składać mailem na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl.  

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo