Zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Bilet usługi przewodnickiej można zakupić w każdym oddziale muzeum.
 2. Maksymalna liczba osób w grupie oprowadzanej przez przewodnika to 30 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 30 osób dzielone są na mniejsze grupy.
 3. Oprowadzanie odbywa się w języku polskim. Zwiedzanie w języku angielskim jest możliwe po wcześniejszym zamówieniu usługi, co najmniej na 7 dni przed terminem zwiedzania.
 4. Bilet usługi przewodnickiej można kupić najpóźniej na 1 godzinę przed zamknięciem muzeum.
 5. Zwiedzanie MOZK ul. Kościuszki 12 z przewodnikiem jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji mailowo na adres zwiedzanie@muzeumwkaliszu.pl lub telefonicznie pod numerem (62) 757 16 08 w godz. 9:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku. Grupy zorganizowane powinny zakupić bilety, rezerwując tym samym termin zwiedzania z przewodnikiem na minimum 1 dzień przed rozpoczęciem wizyty. Zwiedzanie z przewodnikiem w sobotę i niedzielę musi być zarezerwowane i opłacone najpóźniej w piątek. Rezerwacja grupowa wizyty z przewodnikiem uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu wpłaty na rachunek podany przy rezerwacji (decyduje data uznania rachunku bankowego muzeum) lub dokonaniu opłaty w kasie muzeum w terminie 24h od dokonania rezerwacji.
 6. W przypadku spóźnienia grupy na zwiedzanie z przewodnikiem zwiedzanie jest uzależnione od innych rezerwacji grupowych tego dnia.
 7. Muzeum wystawia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rzecz osób prawnych, instytucji i podmiotów gospodarczych lub na rzecz osób fizycznych, które dokonały rejestracji danych w kasie, po zgłoszeniu potrzeby wystawienia faktury.
 8. Bilety grupowe i usługę przewodnicką można zwracać w terminie do 24h przed zarezerwowanym terminem zwiedzania. Po tym terminie Muzeum zwraca jedynie opłatę za bilety.
 9. Rezygnacji z zarezerwowanego terminu można dokonać w formie pisemnej przesyłając stosowne oświadczenie, mailowo pod adresem zwiedzanie@muzeumwkaliszu.pl lub osobiście w kasie muzeum.
 10. Składając rezygnację z zarezerwowanego terminu należy wskazać: datę rezerwacji, liczbę zwracanych biletów oraz sposób płatności.
 11. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:
  • w kasie Muzeum gotówką,
  • na numer rachunku wskazany we wniosku o zwrot.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo