Publikacje


Issuu - logored. Sylwia Kucharska
Anna Weronika Brzezińska
"Melodie ludowe od Ostrowa"
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2019

Publikacja współfinansowana ze środków MKiDN Programu "Kultura ludowa i tradycyjna 2019".

  


Issuu - logored. Sylwia Kucharska 
Anna Roth
"Szczypiorno. Tu rodziła się niepodległość"
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2018

Album, do którego wstęp napisała kustosz Działu historii MOZK Anna Roth, zawiera wybór fotografii z obozu w Szczypiornie pochodzących ze zbiorów kaliskiego muzeum. Obóz jeniecki w Szczypiornie założony został w styczniu 1915 r. w ramach przygotowywanej przez Niemcy ofensywy na wschód i miał być tylko obozem przejściowym, kwarantannowym, działającym w okresie letnim. W Szczypiornie pierwsi legioniści pojawili się 13 lipca 1917 r. Jak wspominał Wacław Kobyłecki – jeden z internowanych żołnierzy, ich oczom ukazało się: „miasto otoczone kilkoma rzędami drutów kolczastych. Miasto powolnego konania z głodu. Miasto niewoli”.

Fotografie ze zbiorów MOZK przedstawiają codzienne życie legionistów w obozie, infrastrukturę obozową – baraki, ambulatorium, plac apelowy, kantynę oraz wydarzenia takie jak naszywanie numerów obozowych czy odprawianie nabożeństwa.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

  


Issuu - logored. Anna Weronika Brzezińska, Sylwia Kucharska 
"Twórcy - Wytwórcy - Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego"
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2018

Monografia będąca pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Dyskutowano nad kondycją współczesnego rękodzieła i rzemiosła oraz jego związku z projektowaniem. Celem dyskusji było zintegrowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk o sztuce dotyczącej zapotrzebowania przez różne środowiska na przedmioty i przestrzenie odwołujące się do dziedzictwa kulturowego regionów. Konferencja dotyczyła szerszej refleksji nad tym, czym dla współczesnych badaczy oraz projektantów, twórców nieprofesjonalnych i profesjonalnych może być dziedzictwo kulturowe i społeczne Cepelii. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu MKiDN Kultura ludowa i tradycyjna 2018.

 

Sylwia Kucharska (red.)Issuu - logo
Wzornik Południowej Wielkopolski

Kalisz 2018

We wzorniku znalazły się różnorodne eksponaty ze zbiorów muzeum oraz osób z nami zaprzyjaźnionych. Od odzieży i tkanin, poprzez przedmioty codziennego użytku, po sztukę ludową z zakresu plastyka obrazującej i wytwory rzemieślników. Każdy z prezentowanych wzorów i wykrojów może stać się nie tylko przyczynkiem do pogłębienia wiedzy na temat krajobrazu kulturowego Południowej Wielkopolski, ale swoistą inspiracją do samodzielnego eksperymentowania z wzornictwem regionalnym. Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
Issuu - logo

dr Ewa Andrzejewska
(red.) Sylwia Kucharska
Skarby z dawnej zakrystii 
Kalisz 2018 
Katalog wystawy "Skarby z dawnej zakrystii. Zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu". Na wystawie zaprezentowano zabytkowe szaty liturgiczne używane w Kościele katolickim w tzw. rycie trydenckim. Celem wystawy jest ukazanie bogactwa, różnorodności formalnej i artystycznej utensyliów stanowiących oprawę dawnej liturgii Kościoła katolickiego oraz zwrócenie uwagi, iż owa okazałość i różnorodność nie były celem samym w sobie, ale miały głębokie uzasadnienie symboliczne i teologiczne. Ekspozycja obejmuje szaty liturgiczne ze zbiorów Skarbca Sanktuarium św. Józefa (dawnej kolegiaty) w Kaliszu. Wystawa trwa do 20 grudnia 2018 r. w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza (ul. Kolegialna 4). Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 
 
Okładka książki Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
Kalisz 2018

Jest to pełne opracowanie unikalnej kolekcji sreber wytwarzanych w Kaliszu w XIX w., a zwłaszcza w drugiej ćwierci tego stulecia. Zbiór ów stanowi najcenniejszą i wiodącą kolekcję w dziale sztuki kaliskiego muzeum. 

Szczegółowy przegląd zabytków poprzedzają teksty o charakterze esejów, które przedstawiają dzieje muzealnej kolekcji, a także prezentują dziewiętnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa,  meblarstwa i innych dziedzin rzemiosła artystycznego. W dalszej części opracowania omówiony został asortyment wyrobów kaliskich złotników oraz metody i techniki pracy stosowane w dziewiętnastowiecznym warsztacie złotniczym. Tę część opracowania kończy charakterystyka cech stylistycznych kaliskich sreber z XIX w. oraz analiza występujących na nich znaków złotniczych. 

 

Szczegóły dotyczące albumu 

 
Issuu - logo

Przygoda w kaliskim grodzie - rodzinny przewodnik
Kalisz 2016

Rodzinny przewodnik umożliwiający samodzielne zwiedzanie Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu w formie zabawy.

 
Issuu - logo

Jan Kibler (tekst), Sylwia Kucharska (red.)
Historia przemysłu muzycznego w Kaliszu
Kalisz 2016

Folder wystawy „Historia przemysłu muzycznego w Kaliszu” zorganizowanej w ramach projektu „Muzyczny Kalisz 2016 - wczoraj, dziś i jutro”. Publikacja przedstawia zarys historii kaliskich tradycji fortepianmistrzowskich od produkcji rzemieślniczej na przełomie XVIII i XIX, przez działalność firmy G.A. Fibigier (późniejszej Fabryki Fortepianów i Pianin „Calisia”), do funkcjonującego po dziś dzień kaliskiego Technikum Budowy Fortepianów oraz licznych przedsiębiorstw z branży renowacji instrumentów.

Okładka książki Wystawa Skarby doliny Prosny - dzieje Kalisza i okolic

Wystawa Skarby doliny Prosny - dzieje Kalisza i okolic
Kalisz 2015

Publikacja towarzysząca wystawie prezentującej najcenniejsze zabytki archeologiczne Kalisza i okolic. Jest to rozszerzona o najnowsze znaleziska wersja ekspozycji zorganizowanej z okazji obchodów 1850-lecia miasta Kalisza. Opracowanie zawiera, oprócz opisu i fotografii najcenniejszych zabytków, rys historyczny i charakterystykę prowadzonych prac archeologicznych.

Okładka książki Gdy dymy opadły... Kalisz w latach Wielkiej Wojny

Jerzy Aleksander Splitt
Gdy dymy opadły...Kalisz w latach Wielkiej Wojny
Kalisz 2014

Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, przygotowanej w ramach projektu „Kalisz - Feniks 1914-2014”. Ukazuje historię Kalisza w czasach I wojny światowej. Oś książki tworzą zdarzenia z sierpnia 1914 roku, kiedy to armia niemiecka dokonała niemal całkowitego zniszczenia miasta. Autor opisuje losy miasta i jego mieszkańców, od tych tragicznych wydarzeń do odbudowy Kalisza w latach powojennych.

Okładka książki Dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie

Grażyna Przybylska
Dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie
Kalisz 2011

Informator o oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Publikacja koncentruje się na związkach Russowa z życiem i twórczością urodzonej tutaj pisarki, autorki „Nocy i Dni” - Marii Dąbrowskiej. Informator zawiera również zarys historii oddziału muzeum oraz informacje na temat ekspozycji.

Okładka książki Od Kalisii do Kalisza Skarby doliny Prosny

Stanisław Suchodolski, Michał Zawadzki (red.)
Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny
Kalisz 2010

Publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji obchodów 1850-lecia miasta Kalisza. Ekspozycja prezentowała zabytki archeologiczne - przede wszystkim monety, odnalezione podczas wieloletnich badań archeologicznych w Kaliszu oraz jego okolicach. Publikacja zawiera nie tylko opracowania archeologów i historyków poświęcone prezentowanym na wystawie eksponatom, ale jest również zapisem polemiki dotyczącej tezy o identyfikacji Kalisza nad Prosną z Kalisią - miejscowością wzmiankowaną przez starożytnego greckiego astronoma i geografa Klaudiusza Ptolemeusza.

Okładka książki Ryciny kaliskie XIX-XXI wiek, rysunek, grafika

Ryciny kaliskie XIX-XXI wiek, rysunek, grafika
Kalisz 2010

Katalog ekspozycji będącej obszernym przeglądem twórczości rysunkowej i graficznej kaliskich artystów od XIX wieku do czasów współczesnych. Publikacja zawiera rys historyczny oraz sylwetki twórców wraz z fotografiami ich przykładowych prac.

Okładka książki Klejnoty pejzażu ziemi kaliskiej. Krzyże, kapliczki, figury przydrożne

Anna Jabłońska-Ważny
Klejnoty pejzażu ziemi kaliskiej. Krzyże, kapliczki, figury przydrożne
Kalisz 2008

Pozycja jest owocem inwentaryzacji i dokumentacji przydrożnych obiektów sakralnych znajdujących się na terenie ziemi kaliskiej. Jest zarazem przewodnikiem dla czytelników, którzy są zainteresowani poznaniem kulturowego krajobrazu wielkopolskiej wsi. Autorka opisuje przydrożne krzyże, kapliczki oraz figury a także rekonstruuje ich funkcję oraz historyczną genezę. Podkreśla ich znaczenie jako elementu żywej tradycji ludowej, integrującej lokalną społeczność oraz tworzącej jej kulturową tożsamość.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo