Szczypiorno. Tu rodziła się niepodległość. Promocja albumu

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej i Biuro Programu „Niepodległa” zaprosiło na promocję albumu pt. „Szczypiorno. Tu rodziła się niepodległość”, która odbyła się 20 grudnia (czwartek) o godz. 17:00 w siedzibie głównej muzeum przy ul. Kościuszki 12.

Album, do którego wstęp napisała kustosz Działu historii MOZK Anna Roth, zawiera wybór fotografii z obozu w Szczypiornie pochodzących ze zbiorów kaliskiego muzeum. Obóz jeniecki w Szczypiornie założony został w styczniu 1915 r. w ramach przygotowywanej przez Niemcy ofensywy na wschód i miał być tylko obozem przejściowym, kwarantannowym, działającym w okresie letnim. Początkowo przetrzymywano tam jeńców rosyjskich. Później dołączyli do nich jeńcy różnych narodowości, różnego wyznania i różnego koloru skóry. Byli wśród nich: Anglicy, Amerykanie, Włosi, Francuzi, Belgowie, Serbowie i Czarnogórcy, Australijczycy, Hindusi oraz Murzyni z wojsk kolonialnych. W praktyce okazało się, że obóz istniał do końca wojny i przewinęło się przez niego ponad 20 tysięcy jeńców wojennych oraz osób cywilnych podejrzanych o niepodległościowe i wolnościowe poglądy.

W Szczypiornie pierwsi legioniści pojawili się 13 lipca 1917 r. Jak wspominał Wacław Kobyłecki – jeden z internowanych żołnierzy, ich oczom ukazało się: „miasto otoczone kilkoma rzędami drutów kolczastych. Miasto powolnego konania z głodu. Miasto niewoli.”.

Fotografie ze zbiorów MOZK przedstawiają codzienne życie legionistów w obozie, infrastrukturę obozową – baraki, ambulatorium, plac apelowy, kantynę oraz wydarzenia takie jak naszywanie numerów obozowych czy odprawianie nabożeństwa.

Podczas promocji książki posłuchać można było pieśni legionowych w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu. 

Publikacja została wydana przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2020. Organizatorem wydarzenia było Biuro Programu „Niepodległa”.

 

Album dostępny jest także w wersji cyfrowej - www.muzeumwkaliszu.pl/publikacje.html 

Fotografie zamieszczone zostały na naszym profilu FB...

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo